Aelodau newydd

I ymuno, dewiswch opsiwn

Tanysgrifiad 1 mis

£5 y Mis

Tanysgrifiad 3 mis

£15 am 3 mis

Tanysgrifiad Blwyddyn

£60 y Flwyddyn

Rydym yn chwilio am aelodau newydd

Rydym yn falch o’n haelodau. Maen nhw’n helpu ein helusennau cymunedol ac lleol. Po fwyaf o aelodau sydd gennym, y gorau y daw ein pot loteri. Rydym yn falch o helpu Pembrokeshire a’r gymuned leol.

Mae eich arian yn helpu

Mae eich aelodaeth yn helpu elusennau lleol a’r gymuned. Rydych chi’n gwneud peth da.

Gallwch chi ennill

Trwy ddod yn aelod, gallwch ennill ein gwobr loteri

Edrychwch ar ein newyddion

Gallwch weld sut mae’ch aelodaeth yn helpu pobl eraill. Rydyn ni’n rhoi diweddariadau am yr elusennau

Dewch yn enillydd loteri a helpwch achos da rydych chi'n ei garu

‘Sut rwy’n ymuno?’ Llenwch y ffurflen sefydlog a’r ffurflen fanylion cyswllt, ei hanfon atom… a byddwn yn gwneud y gweddill!

Edrychwch ar sut mae enillwyr ein loteri ranbarthol wedi helpu'ch cymuned