Am Asedion

Yn 2005, ni gwnaethom helpu ysgol. Yn 2015, In 2005, we established the small school’s fund as part of a community reaction to save local schools from closing. Then, in 2015, daethom ni ‘Community Assets Fund’, diolch y LEADER a European Union Funding.

Ein chwaraewyr, hyrwyddwyr ac elusennau

Ydych chi’n chwaraewr, hyrwyddwr neu’n elusen, rydych chi mor bwysig i bopeth rydyn ni’n ceisio ei gyflawni yma yn Asedion. Mae pobl gymunedol fel chi yn ganolog nid yn unig i lwyddiant y prosiect ond i lwyddiant yr ysbryd a geir mewn cymuned.

Sut mae'n gweithio?

Mae tair ffordd!

50%

 

 

 

Bydd 50% yn mynd i elusennau

35%

 

 

 

Bydd 35% yn mynd i bot loteri

15%

 

 

 

Bydd 15% yn mynd i weinyddiaeth