Hermon YFC

Hermon Young Farmers Club yn helpu i drefnu digwyddiadau ar gyfer ffermwyr ifanc, gan eu cadw’n egnïol a sicrhau cysylltiadau cryf yn ein cymuned. Rydym yn falch o helpu Clwb Pêl-droed Hermon i wneud eu gwaith anhygoel i ffermwyr ac i helpu i dyfu bondiau cryfach yn ein cymuned.

Hermon YFC

Am Gefnogi Hermon YFC?

Yn Asedion, rydyn ni mor falch o’r ffordd rydyn ni wedi helpu ein cymuned ac elusennau lleol.

O ran helpu achosion da, mae’n rhaid i chi ddewis i ble mae’ch arian yn mynd. P’un a ydych am gefnogi un o’r elusennau uchod neu a hoffech awgrymu un, byddem wrth ein bodd i helpu chiu i helpu rhywun arall.