Newport Memorial Hall

Newport Memorial Hall yn gwneud gwaith gwych yn ein cymuned, gan ddarparu lle diogel a phwysig yng Nghasnewydd i bobl ddod at ei gilydd, gan ddarparu dosbarthiadau a digwyddiadau. Trwy barhau i gefnogi’r neuadd hon, gallwn ddarparu lle i gymuned Casnewydd i helpu i ddarparu cymhellion cymunedol.

Newport Memorial Hall

Am Gefnogi Newport Memorial Hall?

Yn Asedion, rydyn ni mor falch o’r ffordd rydyn ni wedi helpu ein cymuned ac elusennau lleol.

O ran helpu achosion da, mae’n rhaid i chi ddewis i ble mae’ch arian yn mynd. P’un a ydych am gefnogi un o’r elusennau uchod neu a hoffech awgrymu un, byddem wrth ein bodd i helpu chiu i helpu rhywun arall.