Pembroke Dock Sunderland Trust

Mae Asedion yn parhau i gefnogi Pembroke Dock Sunderland Trust. Mae Canolfan Treftadaeth Doc Penfro yn atyniad teulu pob tywydd yng nghanol yr Iard Doc Frenhinol yn unig, sy’n dathlu treftadaeth sylweddol y dref unigryw hon yng ngorllewin Cymru. Trwy weithio gyda’r elusen hon, rydym yn gallu rhannu hanes ein cymuned.

Pembroke Dock Sunderland Trust

Am Gefnogi Pembroke Dock Sunderland Dock Trust?

Yn Asedion, rydyn ni mor falch o’r ffordd rydyn ni wedi helpu ein cymuned ac elusennau lleol.

O ran helpu achosion da, mae’n rhaid i chi ddewis i ble mae’ch arian yn mynd. P’un a ydych am gefnogi un o’r elusennau uchod neu a hoffech awgrymu un, byddem wrth ein bodd i helpu chiu i helpu rhywun arall.