Pembrokeshire Share, Care & Give

Pembrokeshire Care, Share & Give yn helpu pobl i roi eitemau neu wastraff diangen i elusennau fel nad oes unrhyw beth yn cael ei wastraffu ac y gall pawb mewn angen gael ychydig o gefnogaeth ychwanegol. Yma gallwch ddod o hyd i help ychwanegol i ddod o hyd i eitemau angenrheidiol efallai na fyddwch yn gallu eu fforddio fel arall. Gweld eu gwaith da.

Pembrokeshire Care, Share and Give

Am Gefnogi Care, Share and Give?

Yn Asedion, rydyn ni mor falch o’r ffordd rydyn ni wedi helpu ein cymuned ac elusennau lleol.

O ran helpu achosion da, mae’n rhaid i chi ddewis i ble mae’ch arian yn mynd. P’un a ydych am gefnogi un o’r elusennau uchod neu a hoffech awgrymu un, byddem wrth ein bodd i helpu chiu i helpu rhywun arall.