Sandy Bear

Mae Sandy Bear yn elusen profedigaeth plant sy’n helpu plant sydd wedi colli rhieni gyda phob agwedd ar fywyd ifanc, gan sicrhau eu bod yn gofalu am eu lles corfforol a meddyliol. Yn Asedion, rydym yn falch o barhau i gefnogi’r elusen anhygoel hon, gan wneud bywyd yn haws i blant mewn profedigaeth ym mhobman.

 

Gallwch ddod o hyd i’w gwefan yma

Sandy Bear

Am Gefnogi Sandy Bear?

Yn Asedion, rydyn ni mor falch o’r ffordd rydyn ni wedi helpu ein cymuned ac elusennau lleol.

O ran helpu achosion da, mae’n rhaid i chi ddewis i ble mae’ch arian yn mynd. P’un a ydych am gefnogi un o’r elusennau uchod neu a hoffech awgrymu un, byddem wrth ein bodd i helpu chiu i helpu rhywun arall.