Solva Care

Mae Solva Care yn un o’n helusennau lleol, wedi’i leoli yn Sir Benfro, Cymru. Maent wedi ymrwymo i wella bywydau ac ysbryd y gymuned leol trwy gynnal digwyddiadau cymdeithasol i sicrhau nad oes neb yn unig. Trwy barhau i gefnogi Solva Care, mae Asedion yn falch o frwydro yn erbyn unigrwydd yn ein cymuned.

Solva Care

Am Gefnogi Solva Care?

Yn Asedion, rydyn ni mor falch o’r ffordd rydyn ni wedi helpu ein cymuned ac elusennau lleol.

O ran helpu achosion da, mae’n rhaid i chi ddewis i ble mae’ch arian yn mynd. P’un a ydych am gefnogi un o’r elusennau uchod neu a hoffech awgrymu un, byddem wrth ein bodd i helpu chiu i helpu rhywun arall.