St Mary's Church

Mae eglwys y Santes Fair yn oleufa’r gymuned ac yn Asedion, rydym yn falch o’u cefnogi yn eu hymgais i ledaenu caredigrwydd. Rydym yn falch o’u helpu i ledaenu eu mentrau cymunedol.

St Mary's Church

Am Gefnogi St Mary's Church?

Yn Asedion, rydyn ni mor falch o’r ffordd rydyn ni wedi helpu ein cymuned ac elusennau lleol.

O ran helpu achosion da, mae’n rhaid i chi ddewis i ble mae’ch arian yn mynd. P’un a ydych am gefnogi un o’r elusennau uchod neu a hoffech awgrymu un, byddem wrth ein bodd i helpu chiu i helpu rhywun arall.