Women's Aid

Diolch i haelioni ein haelodau, rydym wedi helpu Women’sAid barhau yn y frwydr yn erbyn cam-drin domestig nes bod menywod a phlant yn ddiogel. Rydym yn falch ein bod wedi helpu i gadw menywod a phlant yn ddiogel trwy gefnogi Cymorth i Fenywod.

Women's Aid

Am Gefnogi Women's Aid?

Yn Asedion, rydyn ni mor falch o’r ffordd rydyn ni wedi helpu ein cymuned ac elusennau lleol.

O ran helpu achosion da, mae’n rhaid i chi ddewis i ble mae’ch arian yn mynd. P’un a ydych am gefnogi un o’r elusennau uchod neu a hoffech awgrymu un, byddem wrth ein bodd i helpu chiu i helpu rhywun arall.