Cwestiynau Cyffredin

Dysgu mwy am Asedion. Gallwch gysylltu â ni os ydych chi eisiau.

Dych chi’n talu £5 y mis neu y flwyddyn. 50% yn mynd i elusen, 35% yn mynd bot i loteri, 15% yn mynd i costau gweinyddol.

Dych chi’n cael pum tocyn y mis

Ydw

Ydw, ar ddiwedd y flwyddyn.

Wrth gwrs!